‘JDM’ verwijst naar JDM International BV,
met maatschappelijke zetel te Brasschaatsebaan 83B, 2970 Schilde en ondernemingsnummer 0881.953.989

Levering van goederen en diensten

Artikel 1 - Orderbevestiging
Artikel 2 - Omschrijving der te leveren goederen
Artikel 3 - Prijs
Artikel 4 - Leveringstermijnen
Artikel 5 - Controle en waarborg
Artikel 6 - Eigendomsoverdracht en levering
Artikel 7 - Betaling
Artikel 8 - Opschorting en ontbinding
Artikel 9 - Overmacht
Artikel 10 - Bedingen inzake het bewijs
Artikel 11 - Betalingsmodaliteiten
Artikel 12 - Vierhoekenclausule
Artikel 13 - Nietigheid
Artikel 14 - Geldigheidsduur van de aanbieding
Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 16 - Overmacht
Artikel 17 - Opzeg
Artikel 18 - Geschillenregeling